نمایش دادن همه 10 نتیجه

BALANCE

440,000 تومان
بالانس 20-16-16
کود مایع عالی - npk
✅ مجموعه کامل از عناصر ریز مغذی ✅ افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی ✅ افزایش مقاومت داخلی گیاه نسبت به موارد استرس زا محصولی منحصربه فرد برای تغذیه متعادل در خاک های شور و قلیایی جایگزین مطمئن کود های شیمیایی و

BOOSTER

693,000 تومان
بوستر 30-2-5
کود آلی مایع - نیتروژنه
✅ درمان کننده ریشه ✅ حاصلخیز کننده خاک ✅ تامین کننده ازت ✅ افزایش رویشی گیاه پاسخی شایسته و محصولی منحصربه فرد برای تغذیه ازت در خاک های شور و قلیایی جایگزین مطمئن کود های شیمیایی ازته  

IRONMAX

982,000 تومان
ایرون مکس 11%
✅ جذب سریع ✅ افزایش گلدهی ✅ تنظیم کننده متابولیسم و ضدد استرس فاقد عوامل شیمیایی کلات کننده جایگزین مطمئن کود های شیمیایی  

K-CIT

218,000 تومان
کا-سیت 0-0-43
کود آلی مایع - پتاسیمی
✅ جذب سریع ✅ افزایش رنگیری ✅  ضد استرس ✅  ضد شوری خاک فاقد عوامل شیمیایی کلات کننده جایگزین مطمئن کود های شیمیایی  

K-PHIT

545,000 تومان
کا-فیت 3-20-20
✅ حاوي فسفيت پتاسيم ✅ پیشگیری و درمان بیماری های گیاهی ✅ محافظت كننده گياهان در برابر عوامل خسارت زا   فرآورده ای منحصربه فرد تهيه شده از ياخته هاي تك سلولي جایگزین مطمئن کودهای شیمیایی  

PEAKUP

510,000 تومان
پیکاپ 10-33-10
کود آلی مایع - فسفاته
✅ افزایش رشد رویشی و زایشی ✅ جذب سریع ✅ افزایش گلدهی ✅ توسعه ریشه زایی فاقد عوامل کلات کننده جایگزین مطمئن کودهای شیمیایی  

ROOT HEALER

649,000 تومان1,298,000 تومان
روت هیلر
✅ درمان کننده ریشه ✅ حاصلخیز کننده خاک ✅ تامین کننده عناصرغذایی مورد نیاز گیاهان این نهاده در خاک‌های شور و قلیایی پایداری منحصربه‌فردی دارد که باعث جذب بیشتر مواد مغذی در گیاه و موجب افزایش جمعیت و رشد میکروارگانیسم‌های مفید در خاک می‌شود. روت هیلر هزارگل باعث درمان ریشه، افزایش توان و گسترش آن در خاک و بهبود وضعیت خاک، افزایش ظرفیت نفوذپذیری و ذخیره آب و در نهایت کاهش قابل توجه مصرف آب در مزرعه می‌شود. همچنین، این کود موجب تثبیت موثر ذرات خاک و جلوگیری از فرسایش آن می‌شود و اثرات باقی‌مانده علف کش‌ها و مواد سمی را در خاک کاهش می‌دهد.  

SILIGUARD

سیلیگارد 0-0-14
کود سیلیکات پتاسیم
✅ تنظیم کننده متابولیسم ✅ افزایش رشد رویشی و زایشی ✅  افزایش مقاوت گیاه

TONIC

218,000 تومان
تونیک
✅ فروت ست ✅ ضد استرس ✅  افزایش گلدهی    

ZINCMAX

1,100,000 تومان
زینک مکس 20%
کود آلی مایع حاوی روی
✅ افزایش رشد رویشی و زایشی ✅ افزایش مقاومت گیاه ✅ تنظیم کننده متابولیسم فاقد عوامل کلات کننده جایگزین مطمئن کودهای شیمیایی