تماس با نهاده های پایدار هزارگل

راه های ارتباطی

3382 310 915 98+
info@seperhorang.com

پنل پیامکی

50009153103382

شماره صندوق پستی شرکت:

91895-1119
مشهد، طرق، دهکده فناوری های کشاورزی

مدیرعامل و مدیر تحقیق و توسعه

احمدرضا اردلان

نهاده هزار گل

شرکت سپهر اورنگ زیست پویا

پایداری در کشاورزی به چه معناست؟

پایداری در کشاورزی به معنای تولید محصولات با رویکرد حفظ و بهبود سلامت خاک، حفظ تنوع زیستی، کاهش استفاده از مواد شیمیایی، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و افزایش بهره وری است.

نهاده های پایدار هزارگل شامل چه ترکیباتی می باشند؟

نهاده های پایدار هزارگل شامل ترکیباتی ارگانیک و نوآورانه است که اثر مستقیم بر حفظ و بهبود سه منبع مهم و حیاتی تجدید ناپذیر زمان، آب و خاک دارد.
با استفاده از این ترکیبات شما قادر هستید کشت دیر هنگام و کرپه را جبران کنید، سال آوری درباغات را درمان کنید و مزرعه خسارت دیده را ریکاوری نمایید و اینگونه زمان را به تسخیر خود درآورید.

نهاده های پایدار هزارگل چه اثراتی دارند؟

نهاده های پایدار هزارگل اثرات کنترل شوری و قلیائیت قدرتمندی دارد و از طریق اصلاح خاک، تنظیم متابولیسم جذب فعال عناصرضروری و افزایش تحمل شوری گیاهان و درمان گیاهان مسموم شده از شوری؛ موجب افزایش ماده آلی در خاک می شود، میکروارگانیسم های مفید خاک را افزایش میدهد و عوامل بیماریزای خاک را حذف میکند. عناصر موجود در خاک را به شکل قابل جذب در می آورد و شرایط فیزیکی خاک را بهبود می بخشد.

نهاده های پایدار چگونه در مصرف آب صرفه جویی می کنند؟

نهاده های پایدار هزارگل با مکانیزم توسعه ریشه، افزایش ظرفیت ذخیره رطوبت در خاک و تنظیم متابولیسم گیاهان، موجب صرفه جویی در مصرف آب شده است.

برای هر گونه سوال با ما تماس بگیرید.