نهاده هزارگل

شرکت سپهر اورنگ زیست پویا

مدیرعامل و مدیر تحقیق و توسعه

احمدرضا اردلان

info@seperhorang.com

مشهد، طرق، دهکده فناوری های کشاورزی

هزارگل
زمان در تسخیر شماست

درباره هزارگل

شرکت سپهر اورنگ زیست پویا با بیش از سی سال تجربه مهندس احمد رضا اردلان در پژوهش و معرفی فرمولاسیون های نوآورانه در عرصه کود و سم، در سال 1397 تأسیس شد. این شرکت با تکیه بر سه اصل ارزش‌مند نوآوری، پایبندی و همراهی، پروژه های تولید صنعتی و پژوهشی خود را اجرا می‌کند.
اصل نوآوری در ارائه روش ها و محصولات، درک نیاز مصرف کنندگان، مشتریان و ذینفعان در شرایط پیچیده کنونی آب، خاک و اقلیم و نیاز به افزایش بهره وری تولید با ارائه محصولات اصلاح کننده خاک و درمانبخش و کم کننده میزان مصرف کودهای شیمیایی و معرفی و تولید نهاده های پایدار، در کانون توجه واحد تحقیق و توسعه شرکت قرار دارد.

اصل پایبندی به کیفیت محصول در قبال مشتریان و تضمین اثربخشی، شامل تضمین کیفیت محصولات و پشتیبانی از مشتریان با تکیه بر شبکه گسترده کارشناسان همکار خود است.
اصل همراهی با مشتریان در مزرعه و آموزش و ترویج افتخاری کشاورزی پایدار، شامل حمایت از کشاورزان با تولید کودهای متنوع با اثربخشی روی طیف گسترده ای از محصولات باغی و زراعی، به همراه آموزش و ترویج کشاورزی پایدار به بهره برداران بخش کشاورزی است.
شرکت سپهر اورنگ زیست پویا با این اصول، با کارشناسان واحد تحقیق و توسعه خود و بکارگیری فناوری های مدرن در تولید محصولات، بهترین فرصت را برای اراِئه محصولات بدون رقیب و با کیفیت فراهم کرده است. کارنامه درخشان شرکت شامل حضور در عرصه های کشاورزی با آشنایی با مشکلات و کاستی های موجود و درک نیاز باغداران و کشاورزان در اقلیم های متنوع کشور، پژوهش و آزمایش در باغات و مزارع و توجه به بازخوردها و خواست مشتریان، منجر به ارائه محصولات با کیفیت برتر برای نجات باغات و مزارع آسیب دیده و در شرف نابودی و افزایش محصول در اراضی کم بازده شده است.

آدرس ما :

پیشگیری مقدم بر درمان است

ویژگی های محصولات هزارگل

1
امکان کشت با حداقل آبیاری
2
جایگزین موثر کودهای شیمیایی
4
جایگزین کودهای PNP
3
جایگزین کودهای فسفره
6
جایگزین انواع کود با بهره وری بالا
5
جایگزین کودهای ازته
جادوی کشاورزی در دست ماست